VINE (Bortermő szőlő)

Kulcstünetek: öntudatos, türelmetlen

„Nagyon tehetséges emberek, saját képességeikben biztosak, meg vannak győződve a sikerről. Miután annyira magabiztosak, úgy gondolják, mások javára válna, ha meg lehetne őket győzni arról, hogy dolgaikat úgy intézzék mint ők, vagy amelynek helyes voltáról ők maguk meg vannak győződve. Még betegen is irányítják gondozóikat. Egy adott szükséghelyzetben nagyon értékesek lehetnek.”

(Dr. Edward Bach: A tizenkét gyógyító)

A Vine azoknak való, akik mások felett uralkodnak. Általában jó képességű, sőt tehetséges emberek, akik adottságaikat arra használják, hogy irányítsanak és uralkodjanak. Mindent mindenkinél jobban tudnak, mindenkit lekezelnek, nem tűrik a „nem”-et mondást. Erőszakosak és büszkék, keményszívűek, a hatalomért bármire képesek.

Pozitív Vine – állapotban az elszántság nem jár többé uralkodási kényszerrel. Az ember képes meglátni másokban a jót és úgy terelgeti, bátorítja őket, hogy közben nem irányít vagy korlátoz. Bölcs vezető, jó tanár, főnök vagy szülő lesz. Elfogadja mások igényeit, tekintettel van szükségleteikre. Különbséget tud tenni az egészséges ambíció és a túlzott becsvágy között.