GENTIAN (Őszi tárnics)

Kulcsszavak: csüggedtség, levertség

„Azoknak, akik könnyen elbátortalanodnak. Lehet, hogy betegségükben vagy mindennapi életük dolgaiban jól haladnak, mégis a továbbhaladásuk útjában álló legcsekélyebb késedelem vagy akadály is képes bennük kétséget ébreszteni és hamar elcsüggeszteni őket.”

(Dr. Edward Bach: A tizenkét gyógyító)

 

A Gentian hat a kétkedésre és a csüggedésre. Azoknak van rá szükségük, akik elbátortalanodnak és elkeserednek a nehézségek láttán, vagy ha kudarcot vallanak. Az ő rosszkedvük mindig konkrét, nem úgy, mint a Mustard esetében. Egészségük és életük javuló tendenciát mutat, de egy kisebb akadály hatására is képesek elveszíteni lendületüket. A Gentian olyan embereknek segíthet, akik egy hosszantartó vagy állandóan visszatérő betegség miatt el vannak keseredve. Olyan gyerekek számára is ajánlható, akik elbátortalanodtak vagy elcsüggedtek iskolai kötelezettségeikkel szemben.

Pozitív Gentian – állapotban az emberek megértik, hogy nem szabad kudarcról beszélni akkor, ha minden tőlük telhetőt megtettek, bármi is az eredmény. Megingathatatlanul hisz benne, hogy a nehézségek ellenére minden úgy lesz, ahogy lennie kell. Tudja, hogy minden problémára van megoldás.