Túlzott törődés

Kulcstünetek: birtokló, nagyon félt másokat

„Azok, akik túlzottan gondoskodnak mások igényeiről, hajlamosak túlzottan aggódni gyermekeikért, rokonaikért, barátaikért, és mindig találnak valamit, amit rendbe hoznának náluk. Állandóan kijavítják azt, amit helytelennek tartanak, és ebben örömüket lelik. Azt kívánják, hogy szeretteik állandóan a közelükben legyenek.”

(Dr. Edward Bach: A tizenkét gyógyító)

Kulcstünetek: túlzott lelkesedés, túlbuzgóság

„Azok, akik határozott elvekkel és elképzelésekkel bírnak, melyek meggyőződéseik szerint jók, és melyeket csak nagyon ritkán változtatnak meg. Nagy vágyuk, hogy maguk körül mindenkit saját életszemléletükre térítsenek meg. Erős akarattal és nagy bátorsággal bírnak, amikor meg vannak győződve azokról a dolgokról, melyeket tanítani akarnak. Még betegen is sokáig folytatják a küszködést, amikor mások már régen lemondtak volna kötelességeikről.”

(Dr. Edward Bach: A tizenkét gyógyító)

Kulcstünetek: öntudatos, türelmetlen

„Nagyon tehetséges emberek, saját képességeikben biztosak, meg vannak győződve a sikerről. Miután annyira magabiztosak, úgy gondolják, mások javára válna, ha meg lehetne őket győzni arról, hogy dolgaikat úgy intézzék mint ők, vagy amelynek helyes voltáról ők maguk meg vannak győződve. Még betegen is irányítják gondozóikat. Egy adott szükséghelyzetben nagyon értékesek lehetnek.”

(Dr. Edward Bach: A tizenkét gyógyító)

Kulcstünetek: másokkal szemben intoleráns, kritikus

„Azoknak, akik késztetést éreznek, hogy több jót és szépet lássanak maguk körül mindenben. És ha sok minden rossznak látszik is, mégis képesek legyenek meglátni a belül növekvő jót. És így képessé válni több toleranciát, elnézést és megértést tanúsítani minden egyes lény és minden dolog eltérő útja iránt, ahogyan azok saját végső tökéletességük felé haladnak.”

(Dr. Edward Bach: A tizenkét gyógyító

Kulcstünetek: rugalmatlanság, önmegtartóztatás

„Azok, akik túl szigorúak saját életmódjukban. Akik az élet örömeiből és élvezeteiből sok mindent visszautasítanak, mert úgy vélik, mindez megzavarhatja munkájukat. Kemény mesterek önmagukkal szemben. Egészségesek, erősek és aktívak akarnak lenni, és bármit megtesznek, melyről úgy hiszik, megadja nekik mindezt. Remélik, hogy példájukkal hatással lehetnek másokra, akik elképzeléseiket követve végül is jobbá válhatnak.”

(Dr. Edward Bach: A tizenkét gyógyító)

Tartalom átvétel