Bátortalanság

Kulcstünetek: önbizalomhiány

„Azoknak, akik nem tekintik magukat annyira jónak vagy tehetségesnek, mint a körülöttük lévőket, akik sikertelenségre számítanak, akik úgy érzik soha nem lesznek sikeresek, és ezért nem is merészkednek vagy nem is tesznek igazi határozott kísérletet a sikerért.”

(Dr. Edward Bach: A tizenkét gyógyító)

Kulcstünetek: önvád, bűntudat

„Azoknak, akik önmagukat vádolják. Még ha sikeresek is, azt gondolják jobban csinálhatták volna, és erőfeszítéseikkel vagy eredményeikkel soha nem elégedettek. Szorgalmasak és sokat szenvednek a maguknak bebeszélt hibáktól. Néha még a mások által okozott hiba miatt is magukat teszik felelőssé.”

(Dr. Edward Bach: A tizenkét gyógyító)

Kulcstünetek: felelősséggel túlterhelt

„Azok, akik jól végzik munkájukat, követik hívatásukat és szeretnénk valami fontos dolog véghezvinni, és ezt gyakran az emberiség hasznára. Jelen lehetnek időnként a levertség időszakai, amikor azt érzik, hogy az általunk vállalt feladat túl nehéz és meghaladja egy emberi lény erejét.”

(Dr. Edward Bach: A tizenkét gyógyító)

Kulcstünetek: szellemi és lelki kínok

„Azokra a pillanatokra, melyeket néhányan akkor élnek át, amikor a gyötrelem annyira nagy, hogy szinte elviselhetetlennek tűnik. Amikor a lélek vagy a test úgy érzik, hogy elékezett tűrőképessége végső határához, és itt fel kell most adnia. Amikor úgy tűnik már nem várhat semmit, csak a pusztulást és a megsemmisülést.”

(Dr. Edward Bach: A tizenkét gyógyító)

Kulcstünetek: sokkhatás után

„Azoknak, akik nagyon szomorú körülmények közé kerültek, melyek egy időre nagy boldogtalansággal járnak együtt. Nyomasztó hírek miatt létrejött sokk, egy közelálló személy elvesztése, baleset utáni rémület, és hasonlók. Azoknak, akik egy időre elutasítják a vigasztalást, ez a gyógyír megnyugtatja őket.”

(Dr. Edward Bach: A tizenkét gyógyító)

Kulcstünetek: önsajnálat, megbántottság

„Azoknak, akiket csapás és balszerencse ért, és ezeket nehezen tudják elfogadni panaszkodás és neheztelés nélkül, mivel az életet sokszor az általa hozott siker szerint ítélik meg. Úgy érzik, nem érdemelték meg az ilyen mértékű megpróbáltatást, hogy mindez igazságtalan volt, és elkeserednek. Gyakran kevesebb érdeklődést és kevesebb aktivitást mutatnak az élet azon dolgai iránt, melyekben azelőtt örömüket lelték.”

(Dr. Edward Bach: A tizenkét gyógyító)

Kulcstünetek: kimerült, de tovább küzd

„Azok számára, akik minden erejüket megfeszítve egészségükért, vagy a mindennapi élet dolgaiért küzdenek és harcolnak. Tovább próbálják egyik dolgot, a másik után, még akkor is, ha esetük kilátástalannak tűnik. Harcolnak tovább rendületlenül. Elégedetlenek önmagukkal, ha egy betegség meggátolja őket kötelezettségeik teljesítésében vagy mások segítésében. Bátor emberek, akik nagy nehézségek ellen harcolnak, nem adva fel a reményt és törekvéseiket.”

(Dr. Edward Bach: A tizenkét gyógyító)

Kulcstünetek: önértékelési zavar

„Ez a megtisztulás gyógyíre. Azok számára, akik nem egészen érzik tisztának önmagukat valami miatt. Gyakran ez látszólag egy jelentéktelen apróság, másoknál viszont ez akár egy komolyabb betegség is lehet, melyet szinte figyelmen kívül hagynak ahhoz az egy dologhoz képest, melyre koncentrálnak. Mindkét típus alig várja, hogy megszabaduljon attól a bizonyos a lelkükben elhatalmasodott dologtól, mely annyira fontosnak tűnik számukra, hogy azt meg kellene gyógyítani. Elkeseredetté válnak, ha a kezelés nem sikerül. Tisztító hatása lévén, ez a gyógyír megtisztítja a sebeket, ha a betegnek oka van feltételezni, hogy valamiféle méreg került a testébe, melyet k kell űzni.” 

(Dr. Edward Bach: A tizenkét gyógyító)

Tartalom átvétel